e-Rej sp. z o.o.

Austria – o podatkach

Wszystko o podatku

1. Czas rozliczenia: zwrot Twoich pieniędzy od momentu wysłania deklaracji do urzędu potrwa od 3 do 6 miesiący, jednak zdarza się, że jest to szybciej!

2. Wysokość zwrotów: średnio nasi klienci odzyskują 3-4 tysiące złotych!

3. Ile lat możesz rozliczyć: rozliczymy Cię, aż do 5 lat wstecz!

4. Obowiązek do rozliczenia mają osoby:

 • rezydenci podatkowi tego kraju;
 • z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym [w pkt. 7 wyjaśnienie tej kwestii];
 • których dochód roczny w Austrii przekroczył €11.000 w latach 2015, 2016, a od 2017 €12.000;
 • które miały w ciągu roku więcej niż jednego pracodawcę;
 • które dostały wezwanie do rozliczenia z urzędu skarbowego w Austrii;
 • których dochody z innych źródeł w Austrii przekroczyły 730 Euro.

5. Termin do rozliczenia przy obowiązku podatkowym: 30 września roku następnego.

6. Ulgi i dodatki
W Austrii dostępne są liczne ulgi i dodatki, które zwiększą kwotę Twojego zwrotu lub można pozyskać je osobno. Są to:

 • Kinderbetreuungsgeld – w przypadku pobierania zasiłku na dziecko poniżej 10 roku życia, przez minimum pół roku, przysługuje nam odliczenie za opiekę maksimum 2300 euro rocznie. Tę samą kwotę można odliczyć, gdy dziecko jest niepełnosprawne i ma poniżej 16 lat. Jako koszt opieki liczy się wydatki poniesione na przedszkole, internat itp.
 • Kinderfreibetrag – odliczenie podatkowe wynoszące rocznie ok. 220 euro na każde 1 dziecko.
 • Kinderabsetzbetrag (KAB) – otrzymując zasiłek, można dzięki dodatkowi KAB, uzyskać dodatkowe pieniądze: 51 euro miesięcznie.
 • Arbeitsmittel – dodatkowe pieniądze, które dostaniemy za poniesione wydatki na narzędzia potrzebne do pracy.
 • Kosten für doppelte Haushaltsführung und Familienheimfahrten (zwiększymy Twój podatek, doliczając tę ulgę) – to tzw. koszt podwójnego gospodarstwa oraz podróżowania do miejsca, gdzie mieszkamy na stałe (czyli podróże Polska-Austria). Podwójne gospodarstwo to zysk do 2931 euro rocznie. Ważna informacja dla singli – by się kwalifikować na ten dodatek, trzeba mieć swoje mieszkanie.
 • Pendlerpauschale (zwiększymy Twój podatek, doliczając tę ulgę) – dodatek dla osób, które z miejsca zamieszkania do pracy dojeżdżają więcej niż 20 km. 
 • Mehrkindzuschlag – wsparcie dla rodzin mających powyżej 3 dzieci.

Główne ulgi naliczane są rodzicom dzieci, którym przysługuje Familienbeihilfe czyli zasiłek rodzinny. Starając się o wybraną ulgę, trzeba dołączyć do zgłoszenia druki i dokumenty poświadczające poniesione koszty, np. bilety, faktury, rachunki itp.

7. Nieograniczony obowiązek podatkowy
Występuje wtedy, gdy osoba przepracowała w Austrii ponad pół roku. Okres tych 6 miesięcy pracy nie musi zamykać się w jednym roku podatkowym. Istotne jest również to, że urlop wypoczynkowy, czy choroba, nie są traktowane jako przerwa w pracy. Dodatkowo dochód takiej osoby poza Austrią musi wynosić poniżej 11 000 EUR.

8. Kwota zwrotu
W wielu przypadkach można odzyskać cały zapłacony podatek. Zazwyczaj wystarczy, że zarobiona kwota, jest niższa niż kwota wolna od podatku w danym roku.

9. Status rezydenta
Rezydentem jest ten, kto pracował w Austrii ponad pół roku bez przerwy lub dla kogo dochód z Austrii stanowi 90% całego dochodu ze wszystkich krajów w tym roku. Taka osoba ma obowiązek rozliczyć się z podatku. Każdy, kto pracował poniżej 183 dni w roku – może się rozliczyć. Wystarczy, że jest się obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej.

10. BUAK
BUAK to austriackie świadczenie urlopowe. Traktowane jest jako dochód. Trzeba doliczać je do rocznego rozliczenia podatkowego. Wysokość BUAK znajdziemy na osobnym dokumencie od pracodawcy lub ewentualnie na Lohnzettel (L16). BUAK może wpłynąć na wysokość zwrotu podatku, nieznacznie go obniżyć.

11. Pracownik oddelegowany

Rozliczamy również pracowników oddelegowanych. Jeśli więc podatek był odprowadzany na terenie Austrii, możemy przygotować deklarację podatkową. Wystarczy, posiadać dokument od pracodawcy Lohnzettel (L16), który jest podstawą do rozliczenia. Jeśli podatek nie był odprowadzany na terenie Austrii – niestety nie pomożemy z rozliczeniem.

Nie czekaj, zgłoś się już dziś! Twoje pieniądze czekają na Ciebie nawet do 5 lat wstecz – ok. 3-4 tysiące złotych rocznie!

Współpracujemy z firmą cuf-podatki.pl