e-Rej sp. z o.o.

Dania – o podatkach

Wszystko o podatku

1. Okres rozliczenia: składamy korekty do 3 lat wstecz, czyli za rok 2019, 2018 i 2017.

2. Wysokość zwrotów: średnio nasi Klienci odzyskują około 1000 koron!

3. Czas oczekiwania na decyzję podatkową: urząd skarbowy potrzebuje na rozpatrzenie korekty zwykle około 3 miesięcy, jednak zdarza się to nawet w 2 miesiące!

4. Termin do rozliczenia: rezydenci podatkowi powinni składać deklaracje podatkowe w okresie od 01.03. do 01.05. Natomiast nierezydenci mają czas na złożenie deklaracji do 01.07. kolejnego roku podatkowego. Po przekroczeniu tego terminu urząd także umożliwia złożenie korekty decyzji. 

Osoby, które chcą rozliczyć się w Danii wspólnie (ulga Cross Border) mogą to zrobić tylko do 1 czerwca kolejnego roku. 

5. Obowiązek do rozliczenia

Każda osoba, która pracowała w danym roku na terenie Danii ma obowiązek rozliczyć się z duńskim urzędem skarbowym SKAT. Urząd zwykle rozlicza podatnika automatycznie, nie uwzględniając przy tym ulg podatkowych. Dlatego warto złożyć korektę do wstępnego rozliczenia urzędu, doliczyć korzystne ulgi i odzyskać nadpłacony podatek.

6. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

Nasza firma rozlicza osoby z ograniczonym i nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Danii, jeśli tylko posiadają numer CPR. Osoby podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu opłacają podatek od dochodu uzyskanego tylko w Danii – dotyczy to zwykle pracowników przebywających w Danii kilka miesięcy. Po czym poznać, że jest się na ograniczonym obowiązku podatkowym? Jeśli pracownik przebywał w Danii krótki okres czasu, nie posiadał stałego miejsca pracy, a ośrodek życia znajduje się w Polsce – podlega duńskiemu ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co jest bardzo korzystne! Nieograniczony obowiązek podatkowy posiadają osoby zatrudnione na stałe, w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony. Takim osobom przysługuje osobista ulga podatkowa (Personfradrag), która w 2019 roku wynosiła 46200 DKK.

7. Ulgi podatkowe dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym

Naliczamy ulgę na pokrycie kosztów transportu z miejsca zamieszkania w kraju ojczystym do miejsca pracy w Danii i z powrotem. Ponadto podatnikowi przysługuje odliczenie z tytułu dojazdów do pracy z miejsca pobytu w Danii do miejsca wykonywania pracy. Odliczenie to przysługuje niezależnie od tego, z jakiego środka transportu dana osoba korzysta i niezależnie od tego, czy dojeżdża ona do pracy sama czy z inną osobą. Przy tej uldze ma znaczenie ilość dni pracy faktycznej (nie wliczając weekendów, chorobowego, urlopów itd.). Ulga przysługuje, jeżeli droga do pracy wyniosła powyżej 24 km w obie strony dziennie.

8. Cross border – rozliczenie wspólne

Cross-border to jedna z ulg podatkowych dostępnych w Danii. Ulga ta przysługuje osobom pracującym w Danii, których małżonek przebywa w Polsce. Można ją naliczyć, jeśli dochód uzyskany w Danii wynosi min. 75% ogółu dochodów w danym roku rozliczeniowym. Ważne jest, by zarobki współmałżonka w Polsce nie przekroczyły kwoty 24 tysięcy złotych w ciągu roku. Abyśmy mogli zastosować tę ulgę, potrzebujemy jedynie unijnego aktu małżeństwa podatnika (wersja polsko-angielska), poświadczenia o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem (przetłumaczone na język angielski lub duński) i zaświadczenia o dochodach z polskiego urzędu skarbowego współmałżonków (tzw. dokument EU/EOG).

9. CPR

Jest to numer identyfikacyjny, nadawany jednorazowo każdej legalnie pracującej w Danii osobie. Składa się z 10 cyfr, pierwsze 6 cyfr to data urodzenia, a ostatnia wskazuje na płeć podatnika – parzyste to kobiety, nieparzyste – mężczyźni. Posiadanie tego numeru jest niezbędne do dokonania korekty. Można go znaleźć na wszelkich urzędowych dokumentach: korespondencji z urzędu skarbowego SKAT, umowie o pracę czy dokumencie od pracodawcy.

10. Pracownik oddelegowany

Rozliczamy również osoby oddelegowane z Polski do pracy do Danii. Jeśli więc podatek był odprowadzany na terenie Danii, możemy rozliczyć podatnika przed duńskim urzędem skarbowym. Wystarczy posiadać numer CPR. Bez numeru CPR rozliczenie nie jest możliwe.

11. Przekraczanie płatnych mostów

Jeśli podczas dojazdów do pracy w Danii pracownik przekraczał mosty Great Belt lub Øresund, urząd zwraca opłatę za każdy przejazd. Urząd oblicza to na podstawie ustalonych opłat za przejazd samochodu, motocykla czy transportu publicznego. Kwoty te wahają się od 8 do 110 koron za jeden przejazd.

12. Nem Konto

Nem Konto to rachunek bankowy, na który wypłacane są wszelkie należności z instytucji publicznych w Danii, między innymi zwrot podatku. Nem Konto musi posiadać każdy, kto legalnie pracuje w Danii. Nem Kontem może być polskie rachunek bankowy, ale także duński. Jeśli podatnik nie ma zarejestrowanego Nem Konta lub chce je zmienić, możemy zarejestrować konto w urzędzie za dodatkową opłatą. Uwaga! Nasza firma rejestruje tylko i wyłącznie polskie konta.

13. Kody Tastselv i NemID

Do złożenia deklaracji podatkowej w Danii potrzebujemy kodów NemID lub Tastselv. Jeśli nie posiadasz kodów, nie martw się! Pomożemy Ci je pozyskać. Nasza firma pozyska kody Tastselv. Kodów NemID nie pozyskujemy. Wystarczy zaznaczyć na formularzu zgłoszeniowym (w naszym komplecie dokumentów), że się ich nie posiada. Wtedy nasza firma bezpłatnie je zamówi na stronie duńskiego urzędu.  

Współpracujemy z firmą cuf-podatki.pl