e-Rej sp. z o.o.

Holandia – o podatkach

1. Czas rozliczenia: trwa u nas krócej o 2-3 miesiące niż u konkurencji! Zwrot Twoich pieniędzy od momentu wysłania rozliczenia do urzędu potrwa średnio 5-6 miesięcy, jednak zdarza się, że jest to tylko miesiąc!

2. Wysokość zwrotów: średnio nasi klienci odzyskują ponad 2 tysiące złotych za każdy rok! A rekordziści odzyskują po kilkanaście tysięcy złotych.

3. Ile lat możesz rozliczyć: rozliczymy Cię aż do 5 lat wstecz!

4. Rozłąkowe i rozliczenie wspólne
rozłąkowe z Holandii może wystąpić każdy, kto zarobił w Holandii więcej niż 10 tysięcy euro i ma partnera fiskalnego. Z czego jedna z osób musi przebywać w Holandii, a druga w Polsce. Partnerem fiskalnym może być:

 • współmałżonek,
 • partner, z którym wnioskodawca jest w niezalegalizowanym związku: przynajmniej przez ½ roku mają wspólny meldunek oraz są jednocześnie współwłaścicielami funduszu emerytalnego lub domu/mieszkania,
 • partner, z którym wnioskodawca posiada wspólne dziecko oraz wspólny meldunek.

Partner fiskalny może nie mieć numeru SOFI/BSN. Wówczas numer ten będzie nadawany w trakcie rozliczenia, co nieznacznie wydłuża sprawę. Rozłąkowe zwiększa kwotę odzyskanego podatku średnio o 1200 euro! Pomożemy Ci je uzyskać – zwróć się do CUF z Poznania, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej. Możliwe jest także rozliczenie wspólne. Wtedy partnerami fiskalnymi są dwie osoby, które pracują w Holandii i posiadają SOFI/BSN. Muszą być małżeństwem lub żyć w konkubinacie, gdzie mają dziecko formalnie należące do wspólnego gospodarstwa domowego. Takie rozliczenie również kwalifikuje do zwiększonego zwrotu.

5. Ulgi podatkowe (Inkomensafhankelijke kortingen)

Do deklaracji podatkowej doliczamy wszystkie możliwe ulgi podatkowe. Są to m.in.: 

 • ogólna ulga podatkowa,
 • ulga na dziecko (przysługuje każdej osobie, która posiada dziecko do 12 roku życia i zarobiła w danym roku podatkowym minimum 4993 euro. Maksymalna kwota tej ulgi wynosi 2835 euro. Do doliczenia tej ulgi nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy imię i nazwisko dziecko oraz data urodzenia),
 • odliczenie kosztów edukacji, leczenia, hipoteki czy usług adwokackich,
 • ulga z tytułu rozłąki z małżonkiem, pozostającym w kraju zamieszkania.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za doliczenie powyższych ulg.

6. Wymagane dokumenty – czym są i skąd je wziąć?
Jaaropgaaf to odpowiednik polskiego PIT. Po zakończeniu roku podatkowego każdy holenderski pracodawca powinien wystawić ten dokument swojemu pracownikowi. Dzięki temu pracownik wie, jakie miał dochody oraz ile podatku zostało mu potrącone. Na podstawie tego dokumentu można odzyskać zwrot podatku. Od każdego pracodawcy trzeba mieć osobny Jaaropgaaf. Jeśli nie masz tych druków, wystarczą Salarisy. Salarisy są to miesięczne potwierdzenia wypłat. Wystarczą 1-2 ostatnie Salarisy w danym roku, ale muszą zawierać podsumowanie kwot podatku i dochodów z całego roku.

7. Wszystkie usługi, w których pomożemy Ci w Holandii:

 • podatek – opisany powyżej,
 • podatek z rozłąkowym – opisany powyżej,
 • dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag,
 • zasiłek Kinderbijslag,
 • odzyskiwanie podatku w imieniu osób, które nie żyją – zgłoś się do nas po specjalne druki,
 • podatek dla osób oddelegowanych do pracy do Holandii – zgłoś się do nas z kompletem dokumentów na standardowy podatek, są tam już niezbędne pytania, dzięki którym Cię rozliczymy. Pamiętaj: by na formularzu z naszego kompletu dokumentów poinformować nas, czy posiadasz dokument A1!Więcej o osobach oddelegowanych przeczytasz w punkcie nr 9.

8. Czy są osoby mające obowiązek rozliczenia się z podatku w Holandii?

Tak. Są to osoby:

 • z wezwaniem do rozliczenia, otrzymanym z holenderskiego urzędu;
 • z szacowanym zwrotem w postaci niedopłaty co najmniej 46 euro (czyli, gdy Ty musisz oddać do urzędu minimum 46 euro);
 • z szacowanym zwrotem podatku większym niż 15 euro (czyli gdy urząd musi oddać Tobie minimum 15 euro).

9. Pracownik oddelegowany

Rozliczamy również osoby oddelegowane do pracy do Holandii. Jeśli więc podatek był odprowadzany na terenie tego kraju, możemy przygotować deklarację podatkową. Wystarczy posiadać dokument od pracodawcy Jaaropgaaf, który jest podstawą do rozliczenia. Jeśli podatek nie był odprowadzany na terenie Holandii – niestety nie pomożemy z rozliczeniem. Poza holenderską kartą podatkową będzie wymagane zaświadczenie A1. Wystarczy zgłosić się do nas z kompletem dokumentów na standardowy podatek – zawiera on niezbędne pytania, dzięki którym przygotujemy zeznanie.

Współpracujemy z firmą cuf-podatki.pl