e-Rej sp. z o.o.

Holandia – zasiłek rodzinny

Wszystko o zasiłku

1. Czas pozyskania zasiłku: od momentu wysłania wniosku do urzędu potrwa to około 9 miesięcy! Wiele zależy od Twojej indywidualnej sytuacji.

2. Wysokość zasiłków – kwartalnie:
dziecko 0-5 lat: € 221,49
dziecko 6-11 lat: € 268,95
dziecko 12-17 lat: € 316,41
do tych powyższych sum można otrzymać dodatkowe pieniądze z Kindgebonden budget: € 1.166 gdy mamy 1 dziecko, a jeśli mamy więcej dzieci – kwota ta zwiększa się nawet do € 2447! Wysokość tego dodatku zależy od łącznej liczby dzieci oraz zarobków.

3. Za ile lat możesz pozyskać: maksymalnie do 12 miesięcy wstecz!

4. Ograniczenia zasiłku
Zasiłek może otrzymywać tylko jeden z rodziców. Nie można otrzymywać więcej, niż jednego zasiłku w całej Unii Europejskiej (jeśli pobierasz zasiłek w Polsce, zasiłek z Holandii zostanie pomniejszony o kwoty otrzymane w Twoim kraju). Dobra wiadomość jest taka, że zasiłek otrzymasz także, jeśli jesteś w separacji lub po rozwodzie, a także na dzieci przysposobione. Warto wiedzieć, że dziecko nie musi mieszkać w Holandii, wystarczy meldunek z opiekunem w Polsce.

5. W którym kraju obowiązuje pierwszeństwo do otrzymania zasiłku rodzinnego?

Jeśli partner/małżonek osoby, która podejmuje pracę w Holandii pozostaje w Polsce, konieczne jest ustalenie, który kraj ma pierwszeństwo do wypłaty zasiłku rodzinnego. W przypadku, gdy osoba pozostająca z dzieckiem nie pracuje na terenie Polski to holenderski urząd (SVB) może wypłacić uzupełnienie zasiłku. Stanowi to wyrównanie kwoty przysługującej w Polsce oraz tej, którą można uzyskać w Holandii.

Sytuacja wygląda inaczej, gdy partner/małżonek pozostający w Polsce jest bezrobotny- wtedy pierwszeństwo do wypłaty ma urząd w Holandii. Wypłaca całość przysługujących świadczeń.

W przypadku, gdy dwóch małżonków/partnerów pracuje w Holandii (dziecko przebywa z nimi) to środki w pierwszej kolejności powinny być wypłacone przez holenderską instytucję.

6. Akt małżeństwa i urodzenia
Wystarczy dołączyć akty w wersji „unijnej”. Są to wersje aktów wydawane przez polskie urzędy w wersji polsko-angielskiej. Osoby nie posiadające takiego aktu, mogą załączyć zwykłe tłumaczenie (nie musi być notarialne). Urzędy czasem zmieniają te zasady – warto więc zawsze upewnić się i zapytać naszych konsultantów, jakie akty obecnie są wymagane.

7. Pracownik oddelegowany

Aby móc wnioskować o holenderski zasiłek na dzieci, należy opłacać składki na ubezpieczenie w Holandii, dlatego osoba oddelegowana nie ma możliwości ubiegać się o to świadczenie.

Współpracujemy z firmą cuf-podatki.pl