e-Rej sp. z o.o.

Holandia – zasiłek zdrowotny

Wszystko o zasiłku

1. Czas pozyskania zasiłku: od momentu wysłania wniosku do urzędu potrwa to około 7-8 miesięcy! Wiele zależy od aktualnej liczby zgłoszeń w urzędzie, dlatego zgłoś się jak najszybciej, gdyż tylko tak możesz ominąć kolejki tworzące się w marcu i kwietniu w holenderskim urzędzie i przyspieszasz przyznanie Ci zasiłku.

2. Wysokość zasiłków: klienci mogą pozyskać od 1248 do nawet 2400 euro rocznie! Zależnie od tego, czy składają wniosek o zasiłek Zorgtoeslag jako singiel czy z partnerem fiskalnym.

3. Za ile lat możesz pozyskać: do roku wstecz!

4. Termin: o zwrot dodatku zdrowotnego za rok ubiegły można wnioskować tylko do 1 września roku kolejnego. Po tym terminie nie ma możliwości ubiegania się o Zorgtoeslag za rok wstecz. Pamiętaj, że w Holandii można odzyskiwać Zorgtoeslag również za niezakończony jeszcze rok! Dlatego zgłoś się już teraz do nas na powyższym komplecie dokumentów. Im szybciej dokonasz zgłoszenia, tym szybciej otrzymasz zwrot swoich składek zdrowotnych.

5. Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii
Od 1 stycznia 2006 r. Holandia wprowadziła ustawowy obowiązek indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego. Takie świadczenie należy wykupić w jednej z prywatnych firm. Obowiązek obejmuje ludzi pracujących i mieszkających na stałe w Holandii. Często pracodawca wykupuje je dla wszystkich swoich pracowników. Bez ubezpieczenia – nie można otrzymać zasiłku zdrowotnego.

6. Wspólny Zorgtoeslag
Twoim partnerem fiskalnym do zasiłku ma prawo być współmałżonek, ale także inna osoba, z którą zgłosiłeś się do rozliczenia podatku w Holandii wcześniej.

7. Ograniczenia wynagrodzeń przy zasiłku Zorgtoeslag
Aby móc ubiegać się o Zorgtoeslag za 2019 rok, klient może sam zarobić maksymalnie 29 562 euro w ciągu roku. Z małżonkiem kwota ta nie może być wyższa niż 37 885 euro rocznie.

Za 2020 rok maksymalne kwoty zarobków zostały określone w wysokości: indywidualnie 30 481 euro, z małżonkiem 38 945 euro.

W przypadku gdy zarobki będą przekraczały 20 tys. euro rocznie, Zorgtoeslag będzie mniejszy niż maksymalne kwoty standardowo możliwe do otrzymania.

Współpracujemy z firmą cuf-podatki.pl