e-Rej sp. z o.o.

Niemcy – zasiłek rodzinny

Wszystko o zasiłku

1. Czas pozyskania zasiłku: od momentu wysłania wniosku do urzędu potrwa to około czterech miesięcy, choć zdarza się, że nasi klienci otrzymują zasiłek po miesiącu! Wiele zależy od Twojej indywidualnej sytuacji.

2. Za jaki okres możesz pozyskać zasiłek: za 6 miesięcy wstecz oraz za okres bieżący.

3. Obecne stawki Kindergeld – możliwe do przyznania na każde dziecko:

  • pierwsze i drugie dziecko – 204 euro/miesięczne;
  • trzecie dziecko – 210 euro/miesięcznie;
  • kolejne dzieci – 235 euro/miesięcznie.

4. Numer identyfikacyjny: jego posiadanie korzystnie wpływa na przebieg sprawy i znacznie przyspiesza wydanie decyzji o przyznaniu zasiłku. Jeśli jednak go nie posiadasz, nic straconego. Zgłoś się do nas, a my zawnioskujemy o zasiłek do urzędu. Wystarczy, że udowodnimy Twój nieograniczony obowiązek podatkowy i podamy numer PESEL.

5. 2 warunki jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o KG:

  • posiadać nieograniczony obowiązek;
  • posiadać meldunek z dzieckiem (przynajmniej jedno z rodziców).

6. Jak udowodnić nieograniczony obowiązek podatkowy? (Dotyczy osób zatrudnionych w bieżącym roku podatkowym mniej niż 183 dni)

  • załącz dokument potwierdzający zameldowanie w Niemczech z tamtejszego urzędu meldunkowego w j. niemieckim (wystarczy kopia),
  • jeśli nie możesz potwierdzić meldunku, załącz umowę najmu w j. niemieckim lub zaświadczenie od najemcy także w j. niemieckim (wystarczy kopia),
  • jeśli posiadasz, załącz zaświadczenie z Finanzamt o nieograniczonym obowiązku podatkowym (wystarczy kopia),
  • załącz decyzję podatkową z niemieckiego urzędu skarbowego za poprzedni rok, jeśli rozliczałeś się z podatku w Niemczech (wystarczy kopia),
  • jeśli posiadasz załącz dokument Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug, który otrzymuje się od niemieckiego pracodawcy na początku zatrudnienia, gdyż czasem znajduje się tam informacja o obowiązku podatkowym (wystarczy kopia).

7. Dziecko w Polsce
Kindergeld można pozyskiwać nawet, jeśli dziecko mieszka w Polsce. Jedyny warunek jest taki, że ma maksymalnie 25 lat i się uczy oraz, że rodzic w okresie, za który ubiega się o zasiłek, pracował legalnie w Niemczech. Zasiłek może być przyznany także na dzieci małżonka lub przysposobione (od daty ślubu), wystarczy że należą do wspólnego gospodarstwa domowego. Warto, by wnioskodawca był zameldowany z dzieckiem pod jednym adresem (sprzyja to pozytywnemu przebiegowi sprawy). Wnioskodawca koniecznie musi posiadać nieograniczony obowiązek podatkowy.

Na dzieci niepełnosprawne można wnioskować bez ograniczenia wiekowego, nie muszą się uczyć jeśli niepełnosprawność wystąpiła przed 25 rokiem życia.

8. Familienkasse
Familienkasse to Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych. Przyjmuje wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego Kindergeld i wypłaca zasiłek. Wnioskodawców z Polski obsługuje Familienkasse Sachsen. Zgłoś się do nas, a my zajmiemy się kontaktem z tym urzędem.

9. Akt małżeństwa i urodzenia
Są to dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku o Kindergeld. Mogą być w wersji unijnej lub w języku polskim.

10. Pracownik oddelegowany

Osoby oddelegowane do pracy w Niemczech przez polskiego pracodawcę, również mogą starać się o zasiłek Kindergeld. Nawet wtedy, gdy ich składki na ubezpieczenie w całości były odprowadzane na terenie Polski. Jeżeli Twój podatek za pracę odprowadzany był na terenie Niemiec (masz wówczas dokument od pracodawcy, np. Lohnsteuerbeschainigung), posiadasz nieograniczony obowiązek podatkowy oraz zameldowanie z dziećmi w Polsce (przynajmniej jedno z rodziców) to możesz jak najbardziej ubiegać się o zasiłek Kindergeld. Osoba oddelegowana będzie musiała dodatkowo załączyć do wniosku kopię poświadczenia ubezpieczenia od pracodawcy na druku unijnym A1 oraz kopię umowy o pracę lub aneks do umowy świadczące o oddelegowaniu (w wersji polsko-niemieckiej lub niemieckiej).

Osoba oddelegowana posiada również prawo do zasiłku 500+ w Polsce, dlatego Familenaksee wypłaci tylko różnicę przysługującego zasiłku Kindergeld (kwotę zasiłku pomniejszoną o 500 zł).

11. Gewerbe – niemiecka działalność gospodarcza

Jeśli prowadzisz Gewerbe, możesz wnioskować o niemiecki zasiłek Kindergeld. Wystarczy, że posiadasz nieograniczony obowiązek podatkowy oraz zameldowanie z dziećmi w Polsce (przynajmniej jedno z rodziców). Załącz dodatkowo dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia Gewerbe- wystawione rachunki za każdy miesiąc prowadzenia Gewerbe, dokument potwierdzający zarejestrowanie oraz ewentualnie wyrejestrowanie Gewerbe.

12. Zameldowanie w Niemczech

Można ubiegać się o Kindergeld bez zameldowania na terenie Niemiec, jeśli udowodni się nieograniczony obowiązek podatkowy. Jednak zgodnie z prawem, każda osoba przebywająca dłużej niż 3 miesiące za granicą, ma obowiązek zameldowania. Dodatkowo w Niemczech wskazane jest, aby zameldowanie odbyło się w ciągu dwóch tygodniu od momentu zamieszkania. Posiadanie meldunku na terenie Niemiec ułatwia pozyskanie zasiłku, gdyż świadczy o nieograniczonym obowiązku podatkowym, dlatego najlepiej zameldować się jak najszybciej.

13. Kindergeld, a polskie świadczenie 500 Plus

Pobieranie świadczeń rodzinnych na terenie Unii Europejskiej podlega przepisom koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z nimi, pobieranie świadczenia 500 plus wpływa na wysokość zasiłku rodzinnego z innego kraju, np. Kindergeld z Niemiec. Co to oznacza? Jeśli masz prawo do pobierania zasiłku 500 Plus, możesz ubiegać się o zasiłek Kindergeld z tym że, będzie on pomniejszony o przysługującą kwotę zasiłku z Polski. Warto pamiętać, że niemiecki zasiłek jest dużo wyższy niż polskie świadczenie i przysługuje na każde uczące się dziecko do 25 roku życia należące do gospodarstwa domowego. Bez znaczenia jest wysokość Twoich dochodów i sytuacja finansowa. Kwota zasiłku jest zmienna i wzrasta przy kolejnych dzieciach (wynosi od 204 do 235 euro na jedno dziecko miesięcznie). Polskie świadczenie 500 Plus otrzymasz na każde dziecko do 18 roku życia. 

14. Kinderbonus 2020

Jest to dodatek do świadczenia Kindergeld, który niemiecki rząd postanowił wypłacić rodzicom w ramach zwalczania skutków pandemii COVID-19. Aby otrzymać Kinderbonus nie będzie trzeba składać dodatkowego wniosku, zostanie przyznany automatycznie każdej osobie, która ma prawo do zasiłku. Kinderbonus 2020 wynosi 300 euro i zostanie wypłacony w dwóch ratach, zwiększając niemiecki zasiłek o 150 euro miesięcznie (informacje wg wiedzy z czerwca 2020r.).

15. Co warto wiedzieć?

Jeśli rodzic mieszkający w Polsce nie jest zatrudniony i nie pobiera żadnych świadczeń – pierwszeństwo wypłaty zasiłku ma w Niemczech (Kindergeld zostanie wypłacony w całości). Jeśli rodzic mieszkający w Polsce jest zatrudniony lub pobiera jakieś świadczenia w Polsce to pierwszeństwo wypłaty świadczeń istnieje w Polsce, a zasiłek Kindergled zostanie wypłacony pomniejszony o 500+ lub inne świadczenia pobierane w Polsce.

Pracownicy oddelegowani, z racji na opłacanie składek na terenie Polski mają prawo w pierwszej kolejności do zasiłku w Polsce, dlatego Kindergeld zostanie wypłacony pomniejszony o 500+

Współpracujemy z firmą cuf-podatki.pl