e-Rej sp. z o.o.

Pozostałe Usługi

Pozostałe usługi obejmują:

-pomoc w rejestracji działalności gospodarczej

-występowanie w imieniu klientów o zaświadczenie A1

-sporządzanie wniosków o wpis do rejestru BDO

-pomoc w organizowaniu szkoleń BHP

BIURO RACHUNKOWE BOCHNIA