e-Rej sp. z o.o.

Nowy JPK_V7M i JPK_V7K

Dotyczy wyłącznie podatników VAT czynnych.

1.10.2020 roku pojawił się nowy obowiązek raportowania do urzędu skarbowego faktur sprzedaży według kodów oraz rodzajów transakcji.

Nakłada to na podatnika obowiązek informowania księgowych o symbolach towarów i usług, które sprzedaje oraz procedur, które stosuje.

Oznaczenia liczbowe dotyczące sprzedaży i świadczenia usług GTU od 01 do 13.

GTU 01 – oznaczenie dotyczące dostawy:

napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich

(jeśli taki alkohol jest częścią usługi gastronomicznej to obowiązku oznaczania kodem brak)

GTU 02 – oznaczenie dotyczące dostawy:

– benzyn lotniczych, – benzyn silnikowych, – gazu płynnego LPG, – olejów napędowych, – olejów opałowych, paliw typu benzyny, nafty, biopaliw

(pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy)

GTU 03 – oznaczenie dotyczące dostawy:

– oleju opałowego, – olejów smarowych, – pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 oraz smarów zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, – olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, – preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU 04 – oznaczenie dotyczące dostawy:

– wyrobów tytoniowych, – suszu tytoniowego, – płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

GTU 05 – oznaczenie dotyczące dostawy:

– odpadów – wyłącznie pozycja 79-91 załącznika nr 15 ustawy o vat

Załącznik nr 1

 

GTU 06 – oznaczenie dotyczące dostawy:

– urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich

(uwaga na folię stretch, która jak wiadomo jest urządzeniem elektronicznym) 😉

Załącznik nr 2

GTU 07 – oznaczenie dotyczące dostawy:

– pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

(jeśli takie części samochodowe są częścią usługi naprawy auta to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli te części wymienione są na fakturze sprzedaży)

Załącznik nr 3

GTU 08 – oznaczenie dotyczące dostawy:

– metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie pozycja 1-3 załącznika nr 12 ustawy o vat

Załącznik nr 4

– metali szlachetnych i nieszlachetnych wyłącznie określonych w poz. 12-25, 33-40, 45,46, 56 i 78 załącznika nr 15 ustawy o vat 9

Załącznik nr 5

GTU 09 – oznaczenie dotyczące dostawy:

– leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia – Prawo farmaceutyczne

GTU 10 – oznaczenie dotyczące dostawy:

– budynków, budowli i gruntów

(usług budowlanych nie oznaczamy kodem!

Natomiast oznaczamy ;leasing finansowy budynków czy budowli, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu)

GTU 11 – oznaczenie dotyczące świadczenia usług:

– w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

GTU 12 – oznaczenie dotyczące świadczenia usług:

– o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych ( head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

(usługi notariusza to też usługi prawne! Pomocna tu jest klasyfikacja PKWIU)

Załącznik nr 6

GTU 13 – oznaczenie dotyczące świadczenia usług:

– transportowych i gospodarki magazynowej

(wg wyjaśnień MF jeśli taki transport jest częścią sprzedaży towarów to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli ten transport wymieniony jest na fakturze sprzedaży)

Załącznik nr 7

Na jednej fakturze sprzedaży może być kilka kodów GTU.

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą:

– faktur zakupowych

– zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

– faktur wewnętrznych

– zakupu z zagranicy skutkującego koniecznością rozliczenia VAT należnego ( np. WNT, import usług )